Ανοχή: Συμβίωση στη φύση

Ηλικία 9-11
Αξία Δημοκρατικές Αξίες
Τοποθεσία Εσωτερικός χώρος
Θέμα Ανοχή
Επισκόπηση Κατά τη διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων τα παιδιά θα μάθουν περισσότερα για τις συμβιωτικές σχέσεις στη φύση και θα κατανοήσουν τη σημασία της διαφορετικότητας.
Διδακτικοί στόχοι • Να μάθουν για τη συμβίωση στον κόσμο των φυτών και των ζώων • Να κατανοήσουν γιατί η ανοχή είναι σημαντική για μια αρμονική συμβίωση • Να αποδεχθούν τη διαφορετικότητα
Δεξιότητες • Να κατανοήσουν την αξία του να είσαι διαφορετικός • Να ενθαρρυνθεί η ανοχή στις καθημερινές μας ενέργειες
Μέθοδος Παρατήρηση / Επεξήγηση / Διάλογος
Υλικά Εικόνες αντισυμβατικών φίλων στη φύση Χαρτί και στυλό
Οδηγίες Βήμα 1: Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει στα παιδιά διαφορετικούς πόρους* αντισυμβατικών φίλων στη φύση (για παράδειγμα, επικονιαστές και λουλούδια, ζώα, θαλάσσια πλάσματα κ.λπ.) και ζητά από τα παιδιά να τα περιγράψουν και να τα ταξινομήσουν σε 3 ομάδες: «μαζί», «βοηθώντας ο ένας τον άλλον», «ο ένας εναντίον του άλλου» (20 λεπτά).
Βήμα 2: Ο εκπαιδευτής εισάγει τον όρο «συμβίωση» και ζητά από τα παιδιά να μαντέψουν τι σημαίνει. Στη συνέχεια, εξηγεί ποιες είναι οι 3 κύριες συμβιωτικές σχέσεις στη φύση (αμοιβαιότητα, παρασιτισμός, κομμενσαλισμός) (30 λεπτά).
Βήμα 3: Ο εκπαιδευτής ζητά από τα παιδιά να φανταστούν ότι εφαρμόζουν αυτούς τους 3 τύπους σχέσεων σε ανθρώπους και τους ζητά να γράψουν ένα παράδειγμα (για παράδειγμα, βοηθώ τον Χ με την εργασία του στα Μαθηματικά και σε αντάλλαγμα ο Χ με βοηθά με την εργασία του γραμματισμού à αμοιβαιότητα) (20 λεπτά).
Βήμα 4: Ο εκπαιδευτής συλλέγει τα χαρτιά, επιλέγει ένα τυχαία και το συζητά με τα παιδιά, εστιάζοντας στην αξία της ανοχής και του αμοιβαίου σεβασμού (30 λεπτά)
* Δείτε τα Επιπλέον Υλικά που παρατίθενται παρακάτω
** Αυτή η δραστηριότητα έχει προσαρμοστεί από το OER που δημιουργήθηκε από τη Sanayya Sohail.
Συμβουλές Επιπρόσθετο υλικό Πώς να εφαρμόσετε διαδικτυακά; Τι να κάνετε στο σπίτι; Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε εξωτερικό χώρο όταν εργάζεστε με μικρές ομάδες.
  Πηγές για τον σχεδιασμό του μαθήματος:
https://www.nature.com/scitable/knowledge/library/mighty-mutualisms-the-nature-of-plant-pollinator-13235427/
https://www.plt.org/educator-tips/mutualistic-relationships-plants-insects
https://www-tc.pbs.org/wnet/nature/files/2008/12/symbiotic-strategies.pdf
  Πόροι συμβιωτικών σχέσεων:
https://www.youtube.com/watch?v=EscV2lAzJb4
https://www.youtube.com/watch?v=2AM3ARs9MMg
https://www.youtube.com/watch?v=1yhPeVD5Tm4
https://www.youtube.com/watch?v=kjZyC_fry9s
  Η ίδια μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαδικτυακά.
  Η ίδια μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο σπίτι.
Συγγραφέας M. V. Kokota (CSI)
Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου

Πίσω στο εκπαιδευτικό υλικό