Ένα άδικο παιχνίδι δεν είναι αστείο

Ηλικία 6-9
Αξία Περιβαλλοντικές Αξίες
Τοποθεσία Εξωτερικός χώρος
Θέμα Δικαιοσύνη
Επισκόπηση Σκοπός της δραστηριότητας είναι να αναπτυχθεί η κατανόηση της αδικίας και να καταδειχθεί πώς μπορεί να είναι σκληρή, ειδικά όταν η αδικία είναι με τη μορφή της διάκρισης με βάση την ταυτότητα και τα προσωπικά χαρακτηριστικά.
Διδακτικοί στόχοι • Να κατανοήσουν πώς η αδικία επηρεάζει το άτομο, την κοινότητα και το περιβάλλον • Να ενθαρρυνθούν σε δίκαιες συμπεριφορές που συμβάλλουν στη δικαιοσύνη, την ισότητα και την ευημερία για την κοινότητα και το περιβάλλον
Δεξιότητες • Αναγνώριση της σημασίας της δικαιοσύνης και της ακεραιότητας • Ενθάρρυνση ενός περιβάλλοντος απαλλαγμένου από διακρίσεις ή ανεντιμότητα • Λήψη των απαραίτητων μέτρων ώστε η διαδικασία λήψης αποφάσεων να είναι δίκαιη
Μέθοδος Η άσκηση είναι δομημένη γύρω από μια απλή ιδέα παιχνιδιού, όπου οι «διαγωνιζόμενοι» χρησιμοποιούν ζάρια που τα ρίχνουν, και σύμφωνα με το αποτέλεσμα, κάνουν ανάλογα βήματα προς τα εμπρός μέχρι να φτάσουν σε μια γραμμή τερματισμού που βρίσκεται 20 μέτρα μπροστά (μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί μια μικρότερη απόσταση όταν η δραστηριότητα διεξάγεται εντός κτηρίου). Ο εκπαιδευτής προετοιμάζει σετ κανονικών ζαριών και σετ ζαριών που έχουν καλυμμένους/διαγραμμένους τους αριθμούς 4, 5 και 6. Πριν από το παιχνίδι, ο εκπαιδευτής διαχωρίζει τα παιδιά σε διαφορετικές ομάδες. Κάθε ομάδα περιλαμβάνει παιδιά σύμφωνα με κριτήρια όπως τον διαφορετικό μήνα των γενεθλίων τους ή το χρώμα των μαλλιών τους, το ύψος τους ή ακόμα και το φύλο τους. Συνιστάται να δημιουργηθούν περισσότερες ομάδες, προκειμένου να εφαρμοστούν «διαφορετικές» διακρίσεις» και «άδικα» κριτήρια. Αυτό πρέπει να γίνεται «στη θεωρία» και να μην αποκαλύπτεται στα παιδιά. Κάθε ομάδα λαμβάνει διαφορετικά είδη ζαριών. Για παράδειγμα: τα κορίτσια θα πάρουν κανονικά ζάρια και τα αγόρια θα έχουν παραμορφωμένα (καλυμμένα) ζάρια ή όσοι γεννήθηκαν σε μονούς μήνες (κανονικά ζάρια) και σε ζυγούς μήνες (παραμορφωμένα ζάρια) και ούτω καθεξής. Τα παιδιά δεν γνωρίζουν για αυτήν την κατηγοριοποίηση και καλούνται να παίξουν απλώς το παιχνίδι με το είδος των ζαριών που τους έχουν δοθεί. Ο εκπαιδευτής πρέπει να επιμένει ώστε τα παιδιά να συνεργάζονται ενώ παίζουν το παιχνίδι, ώστε να έχουν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση όταν τελειώσει.
Υλικά Για τη δραστηριότητα πρέπει να προετοιμάσετε ένα σετ ζαριών ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων που θα συμμετάσχουν στο παιχνίδι. • 1 κανονικό ζάρι που έχει αριθμούς από το 1 έως το 6 • 1 κανονικό ζάρι με καλυμμένους/διαγραμμένους αριθμούς: 4, 5 και 6 • Προετοιμάστε τουλάχιστον 10 ερωτήσεις σχετικά με ένα θέμα που συζητήθηκε πρόσφατα στο πρόγραμμα μαθημάτων που σχετίζεται με το περιβάλλον (φυσικές επιστήμες, ανακύκλωση κ.λπ.) • Χαρτί με ερωτήσεις και αριθμό ερωτήσεων. Παράδειγμα: Πηγή εικόνας: επεξεργασία δεδομένων από τον συντάκτη
Οδηγίες Οι διαγωνιζόμενοι αρχίζουν να ρίχνουν τα ζάρια με τη σειρά τους από τα αριστερά προς τα δεξιά και κάνουν ανάλογα βήματα με τον αριθμό που δείχνουν τα ζάρια. Στατιστικά, τα παιδιά με κανονικά ζάρια (έχοντας διαθέσιμους τους αριθμούς 4, 5 και 6) θα φτάσουν πρώτα στον τερματισμό, ενώ τα άλλα θα μείνουν πίσω. Όταν όλες οι ομάδες τελειώσουν το παιχνίδι, ο εκπαιδευτής δημιουργεί δύο ομάδες με τους «νικητές» στη μία πλευρά και τους «ηττημένους» στην άλλη. Η έννοια της δικαιοσύνης δεν πρέπει να συζητείται στην αρχή του παιχνιδιού, όσο κι αν διαφωνούν τα παιδιά με το όλο σκηνικό. Η ιδέα πρέπει να διερευνηθεί στο τέλος του παιχνιδιού, όταν όλα τα παιδιά φτάσουν στη γραμμή του τερματισμού. Όταν ολοκληρωθεί το παιχνίδι, θα πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση για την όλη εμπειρία:
  • Ρωτήστε τα παιδιά αν τους άρεσε το παιχνίδι. Λάβετε όσο το δυνατόν περισσότερες απαντήσεις σχετικά με τη γνώμη τους για το ποιος κέρδισε το παιχνίδι και γιατί συνέβη αυτό. Τα παιδιά πιθανότατα θα θίξουν το θέμα των κανονικών και παραμορφωμένων ζαριών που τους δόθηκαν.
  • Μπορεί να ρωτήσουν γιατί ή σε ποια βάση ορισμένοι από αυτούς έλαβαν κανονικά ή παραμορφωμένα ζάρια. Ρωτήστε τα παιδιά σε αυτό το σημείο πώς αισθάνθηκαν ενώ πλεονεκτούσαν ή μειονεκτούσαν, καθώς και αν σκέφτηκαν να βοηθήσουν τους άλλους με κάποιον τρόπο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ρωτήστε τους εάν ήθελαν να παραιτηθούν από το παιχνίδι ή να δηλώσουν ανοιχτά την αποδοκιμασία τους ή να αντισταθούν ανοιχτά στην ιδέα του παιχνιδιού καθώς προχωρούσε.
  • Εξηγήστε τα προβλήματα του άδικου παιχνιδιού, εξετάζοντας τις πτυχές των νόμιμων και παράνομων ενεργειών. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παραμορφωμένα ζάρια ως αλληγορία για να δείξετε ότι οι καλυμμένοι αριθμοί θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν λιγότερες ευκαιρίες για ορισμένα άτομα ή περιορισμένη/άνιση πρόσβαση σε πόρους προκειμένου ένα άτομο να επιτύχει. Σε παρόμοιο επίπεδο, μπορείτε να επισημάνετε την ευθύνη των ανθρώπων σε μια κοινωνία να διαμαρτυρηθούν ξανά για τα «παραμορφωμένα ζάρια» ή να εργαστούν για να εξασφαλίσουν ότι όλοι θα έχουν κανονικά «ζάρια».
  • Αφού ακούσετε προσεκτικά όλα τα σχόλιά τους, πείτε τους ότι τα παιδιά για να λάβουν κανονικά και παραμορφωμένα ζάρια έχουν επιλεγεί με βάση τις πτυχές της ταυτότητάς τους και τα χαρακτηριστικά τους όπως ο μήνας γενεθλίων, το ύψος, το χρώμα των μαλλιών κ.λπ. σύμφωνα με τα κριτήρια που χρησιμοποιήσατε για τη διάκριση.
  • Τέλος, ωθήστε τα παιδιά να βρουν τους πιθανούς ορισμούς της δικαιοσύνης και της αδικίας και ζητήστε τους να σκεφτούν παραδείγματα από την πραγματική ζωή που είναι παρόμοια με το παιχνίδι που έπαιξαν.
  • Εξάγετε συμπεράσματα τονίζοντας ότι πολλά «παιχνίδια» σε επίπεδο κοινωνίας μπορεί να φαίνονται δίκαια σε ένα άτομο ή σε μια κοινωνική ομάδα, ενώ ταυτόχρονα φαίνονται άδικα σε ένα άλλο άτομο ή σε μια κοινωνική ομάδα.
Συμβουλές Επιπρόσθετο υλικό Πώς να εφαρμόσετε διαδικτυακά; Τι να κάνετε στο σπίτι; Μπορείτε να επιλέξετε τις ερωτήσεις του παιχνιδιού σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα της ομάδας ή για τη βελτίωση των γνώσεων και των πληροφοριών (για παράδειγμα, ένα θέμα από το πρόγραμμα μαθημάτων) και ακόμη και να τους πείτε ότι είναι μια εξέταση «προσομοίωσης», ώστε τα παιδιά να συμμετάσχουν περισσότερο και να κατανοήσουν καλύτερα τις επιπτώσεις. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ερωτήσεις ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα. Αυτή η δραστηριότητα δεν μπορεί να εφαρμοστεί διαδικτυακά λόγω της ιδιαιτερότητας του παιχνιδιού με τα ζάρια.  
Αυτή η δραστηριότητα συνιστάται να υλοποιηθεί σε εξωτερικό χώρο, εάν είναι δυνατόν, αλλά μπορεί επίσης να υλοποιηθεί σε εσωτερικό χώρο χρησιμοποιώντας ένα χαρτί Α4 που θα υποδεικνύει τους αριθμούς των ερωτήσεων.  
Για τους εκπαιδευόμενους ηλικίας 8-9 ετών και άνω, μπορείτε να ζητήσετε από τα παιδιά να κάνουν κάποιες εργασίες στο σπίτι. Δείξτε τους την παρακάτω εικόνα και ζητήστε τους να τη σκεφτούν. Ζητήστε τους να επιστρέψουν την επόμενη μέρα με τις διαφορές που πιστεύουν ότι υπάρχουν μεταξύ της Ισότητας και Δικαιοσύνης και ξεκινήστε μια συζήτηση: Ποιο από τα 2 είναι πιο δίκαιο; Γιατί;  
Πηγή εικόνας: «Interaction Institute for Social Change | Καλλιτέχνης: Angus Maguire.»
Συγγραφέας M. Begoña Arenas (ITC) δραστηριότητα προσαρμοσμένη από το υλικό «AN UNFAIR GAME IS NOT A GAME» από το έργο AVAL. Πηγή εικόνας: «Interaction Institute for Social Change | Καλλιτέχνης: Angus Maguire.»
Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου

Πίσω στο εκπαιδευτικό υλικό