Nepravedna igra nije smiješna

Dob 6-9
Vrijednosti Ekološke
Lokacija Na otvorenom
Tema Pravednost
Pregled Svrha aktivnosti je razviti razumijevanje nepravde i pokazati kako ona može biti okrutna, posebice kada je nepravda u obliku diskriminacije na temelju identiteta i osobnih karakteristika.
Ciljevi učenja • Shvatiti kako nepravda utječe na osobu, zajednicu i okolinu • Poticati pravedno ponašanje koje doprinosi jednakosti, ravnopravnosti i dobrobiti za zajednicu i okoliš
Razvoj vještina • Prepoznati važnost pravednosti i integriteta • Poticati okruženje bez diskriminacije ili nepravednosti • Poduzeti potrebne korake kako bi proces donošenja odluka bio pravedan
Metoda Aktivnost se temelji na jednostavnoj igri s kockicom, natjecatelji bacaju kockicu i moraju napraviti onoliko koraka koliko su dobili na kockici dok ne dođu do cilja koji je udaljen 20 m (u zatvorenom može biti i manja udaljenost). Pripremite normalne kockice i kockice na kojima su pokriveni brojevi 4, 5 i 6. Prije početka igre, podijelite djecu u nekoliko različitih grupa po mjesecu rođenja, boji kose, visini ili spolu (ne objašnjavajte djeci kriterije podjele). Na primjer, djevojčice dobiju normalne kockice, a dječaci kockice s prekrivenim brojkama, ili prema parnim i neparnim mjesecima rođenja, i sl. U svakoj skupini trebaju biti učenici koji se po nečemu odlikuju i to im je dio identiteta. Savjetuje se da raspodijelite učenike u više grupa kako biste primijenili ‘raznoliku diskriminaciju’ i ‘nepravedne kriterije’. Vrlo je važno da ništa ne kažete djeci. Samo trebaju odigrati igru i na kraju ćete imati zanimljivu raspravu.
Materijali Za aktivnost pripremite set kockica prema broju grupa koje će biti uključene u igru. • 1 normalna kockica s brojevima od 1 do 6 • 1 kockica s pokrivenim/izbrisanim brojevima: 4, 5 i 6 • Pripremite najmanje 10 pitanja vezanih uz temu koja je nedavno obrađena u nastavnom planu i programu, a odnosi se na okoliš (prirodne znanosti, recikliranje... itd.) • Papir s brojevima. Primjer: Izvor slike: vlastita izrada
Od pripreme do provedbe
Djeca počnu bacati kockice s lijeva na desno i koračati prema naprijed. Statistički gledano, djeca s normalnim kockicama prije će doći do cilja, a ostali će zaostajati. Na kraju proglasite ‘pobjednike’ na jednoj strani i ‘gubitnike’ na drugoj strani.
O konceptu pravednosti ne treba raspravljati na početku igre, bez obzira koliko se djeca ne slažu s cijelim konceptom. Koncept treba istražiti na kraju igre, kada sva djeca stignu do cilja.
Kad ste završili s igrom, pokrenite raspravu:
-       Je li im se svidjela ova igra?
Pokušajte dobiti što više odgovora i mišljenja o tome tko je pobijedio i zašto. Vjerojatno će spomenuti da su imali različite kockice i pitati zašto ili po kojem principu su neki imali normalne, a neki prekrivene kockice.
Pitajte ih kako se osjećaju s obzirom na takvu prednost, odnosno nedostatak.
- Jesu li možda htjeli nekome pomoći tijekom igre?
- Je li im možda palo na pamet da odustanu ili otvoreno kažu da se ne slažu s takvim pravilima ili se odupru tako postavljenoj igri što su više igrali?
Objasnite im koji se problemi javljaju kad igra nije pravedna i raspravite o zakonitim i nezakonitim postupanjima.
Na primjer, pomoću prekrivene kockice možete im pokazati da to znači manje mogućnosti za neke ljude ili ograničen/nejednak pristup resursima kako bi bili uspješni.
Isto tako, možete naglasiti društvenu odgovornost, ljudi trebaju prosvjedovati protiv prekrivene kocke ili raditi na tome da svi dobiju normalnu kocku.
Kad pažljivo poslušate sve komentare, recite im kako ste odlučiti tko će dobiti koju kocku, da je to bilo s obzirom na njihove osobne odlike i identitet, npr. mjesec rođenja, visina, boja kose i da ste ih tako diskriminirali.
Na kraju ih potaknite da odrede što je pravednost i nepravednost.
Neka navedu primjere iz stvarnoga života. Naglasite da postoje ‘igre’ u društvu koje se pojedincima ili nekoj skupini čine pravedne, ali drugi ih smatraju nepravednima.
Savjeti Dodatni materijali Kako primijeniti online? Što raditi kod kuće?
Pitanja možete odabrati prema interesima grupe ili za unapređenje znanja i informacija (npr. tema iz nastavnog plana i programa) ili  im reći da je to ispit  " ismijavanja" kako bi se djeca više uključila i bolje razumjela implikacije. Pitanja prilagodite dobnoj skupini s kojom radite.
Ova se aktivnost ne može provesti online.
Ovu aktivnost se preporučuje provoditi na otvorenom ako je moguće, ali se može provoditi i u zatvorenom prostoru koristeći A4 papir s poljima označenim brojevima.
Djeci dobi 8-9 ili više godina možete zadati domaću zadaću. Dajte im sliku ispod i recite im da razmisle o razlikama sa slike kod kuće. Na satu pokrenite raspravu: Koja strana slike je pravednija, lijeva ili desna? Zašto? Postoji li razlika između jednakosti i ravnopravnosti?
Izvor slike: “Interaction Institute for Social Change | Umjetnik: Angus Maguire.”
Autor M . Begoña Arenas (ITC) Inspirirano i prilagođeno prema materijalima “NEPRAVEDNA IGRA NIJE IGRA” iz projekta AVAL. Izvor slike: “Interaction Institute for Social Change | Umjetnik: Angus Maguire.”
Mediji

Slike_Pravednost

Preuzimanje datoteke Preuzimanje datoteke

Povratak na obrazovne materijale