Βιώσιμη κινητικότητα

Ηλικία 9-11
Αξία Ηθικές και Κοινωνικές Αξίες
Τοποθεσία Εσωτερικός χώρος
Θέμα Ευελιξία
Επισκόπηση Τα παιδιά αμφισβητούν κριτικά τη δική τους συμπεριφορά κινητικότητας σε σχέση με το περιβάλλον και αναπτύσσουν εναλλακτικές στρατηγικές συμπεριφοράς που βοηθούν στη διάσωση της φύσης.
Διδακτικοί στόχοι Να αναπτύξουν βασικά χαρακτηριστικά της χρήσης των μέσων μεταφοράς από τους ίδιους και τους άλλους. Να αναλογιστούν τα μοτίβα κινητικότητας των ίδιων και των άλλων. Να αναγνωρίσουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλούνται από την υπερβολική χρήση ιδιωτικών οχημάτων. Να αναπτύξουν ευελιξία σε σχέση με εναλλακτικές, βιώσιμες στρατηγικές κινητικότητας (> Βρείτε μια εναλλακτική λύση για τα αυτοκίνητα).
Δεξιότητες Επιχειρηματολογία και σχετική αιτιολόγηση Αυτοστοχασμός Κριτική σκέψη Δεξιότητες ανάγνωσης και εξειδίκευση
Μέθοδος Εντοπισμός προβλημάτων, συζήτηση, ομαδική εργασία
Υλικά Τοπικός χάρτης της πόλης ή των οδών (εκτυπωμένος για να αναρτηθεί στον πίνακα εναλλακτική λύση: εκτύπωση Χαρτών του Google σε μέγεθος τουλάχιστον Α3), έντυπα φυλλάδια του χάρτη της πόλης από τους Χάρτες Google (πρέπει να ταιριάζουν με τον τοπικό χάρτη της πόλης για ομαδική εργασία), πίνακας, κείμενα και εικόνες (εκτυπωμένα βλ. επιπλέον υλικά), χρωματιστά μολύβια, κηρομπογιές ή μαρκαδόροι (για επισήμανση των θέσεων στον χάρτη της πόλης).
Οδηγίες Βήμα 1: Αναγνώριση προβλήματος Παρουσιάστε στα παιδιά μια εικόνα (ή πολλές) ενός κατάμεστου δρόμου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις φωτογραφίες που παρέχουμε ή τη συλλογή εικόνων (https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/bilder/verkehrsentwicklung-probleme-und-loesungen/). Αφήστε τα παιδιά να αναφέρουν τις αρνητικές πτυχές στην/στις εικόνα/ες (για παράδειγμα, καυσαέρια, θόρυβος από την κυκλοφορία, πάρα πολλά αυτοκίνητα, σχεδόν καθόλου δημόσια μέσα μεταφοράς). Μπορείτε να καταγράψετε όλες τις απαντήσεις στον πίνακα και να σκεφτείτε μαζί εάν είναι εξοικειωμένοι με παρόμοιες καταστάσεις στην κυκλοφορία, για παράδειγμα στον δρόμο τους προς το σχολείο. Παραδείγματα ερωτήσεων:
 • Μπορείτε να σκεφτείτε μέρη στον δρόμο σας προς το σχολείο όπου πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί;
 • Γιατί πρέπει να προσέχετε εκεί;
Απόψεις/παρορμήσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επιπλέον:
 • Υπάρχουν ποδηλατόδρομοι;
 • Υπάρχει μεγάλη συμφόρηση;
 • Πρέπει να διασχίσετε δρόμους με πολλή κίνηση;
 • Είναι αποκλεισμένο το πεζοδρόμιο λόγω των σταθμευμένων αυτοκινήτων;
 • Το λεωφορείο δεν έχει τακτικά δρομολόγια; Είναι πολυ γεματο; Η διαδρομή διαρκεί πολύ;
Ζητήστε τους να ονομάσουν συγκεκριμένα μέρη και διαδρομές που εσείς ή τα παιδιά θα σημειώσετε με διαφορετικά χρώματα στον εκτυπωμένο χάρτη της πόλης ή των οδών, τον οποίο μπορείτε να αναρτήσετε στον πίνακα. Βήμα 2: Συζήτηση Στο επόμενο βήμα, αφήστε τα παιδιά να ονομάσουν τα μεταφορικά μέσα που γνωρίζουν και ζητήστε τους να τα αξιολογήσουν. Καταγράψτε τις απαντήσεις τους στον πίνακα. Μπορείτε να παράσχετε τις ακόλουθες παρορμήσεις:
 • Ποια δεν είναι φιλικά προς το περιβάλλον και γιατί;
 • Τι είναι ένα μέσο μεταφοράς φιλικό προς το περιβάλλον και γιατί;
 • Πώς επηρεάζουν τα μέσα μεταφοράς την υγεία και το περιβάλλον;
 • Ποια καταλαμβάνουν τον περισσότερο χώρο;
 • Ποια κινούνται γρήγορα;
 • Ποια μπορούν να μεταφέρουν πολλά άτομα ταυτοχρόνως;
Μπορείτε να προσθέσετε τα ακόλουθα ζητήματα:
 • Όλα τα μέσα μεταφοράς έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
 • Καταγράψτε τα μειονεκτήματα των ιδιωτικών οχημάτων: Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και επιβλαβών καυσαερίων που μακροπρόθεσμα βλάπτουν το περιβάλλον και την υγεία, θόρυβος, απαίτηση για υπερβολικά μεγάλους χώρους, μεγάλες ποσότητες ενέργειας και υλικών που απαιτούνται για την κατασκευή.
 • Δώστε έμφαση στο θετικό περιβαλλοντικό ισοζύγιο των μέσων μαζικής μεταφοράς
 • Συνδυασμός μεταφορικών μέσων, για παράδειγμα, λεωφορείο και ποδήλατο
Βήμα 3: Ομαδική εργασία Μοιράστε τους τυπωμένους χάρτες της πόλης από το Google. Τα παιδιά θα πρέπει να εργάζονται σε ομάδες των 4 ή 5 το μέγιστο για να βρουν πιθανές λύσεις για τα μέρη και τις διαδρομές που επισημαίνονται στον χάρτη της πόλης. Στόχος είναι να βρεθούν διαδρομές για το σχολείο με εναλλακτικά μέσα μεταφοράς. Χρησιμοποιώντας ενημερωτικά κείμενα με εικόνες (βλ. α, θα πρέπει να συζητήσουν, να αναλύσουν και να αποφασίσουν σε ομάδες για πιθανές εναλλακτικές λύσεις που θα τους επέτρεπαν να κυκλοφορούν χωρίς αυτοκίνητο. Αναθέστε σε κάθε ομάδα μια διαφορετική διαδρομή. Μπορούν να σχεδιάσουν οι ίδιοι τις προτεινόμενες εναλλακτικές στον χάρτη της πόλης. Στη συνέχεια, κάθε ομάδα παρουσιάζει τη λύση της και ακολουθεί συζήτηση για το ποιες λύσεις θα ήταν εφικτές. Βήμα 4: Αναστοχασμός: Τα παιδιά σκέφτονται πόσο διατεθειμένα θα ήταν να αλλάξουν τον εαυτό τους αν, για παράδειγμα, υπήρχαν πιο φιλικές προς το περιβάλλον εναλλακτικές στον δρόμο τους προς το σχολείο. Θα πρέπει να αναγνωρίσουν πώς η δική τους συμπεριφορά μπορεί να συμβάλει σε μια πιο βιώσιμη κινητικότητα καθώς και σε περισσότερη προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας.
Συμβουλές Επιπρόσθετο υλικό Πώς να εφαρμόσετε διαδικτυακά; Τι να κάνετε στο σπίτι; Τι πρέπει να γνωρίζετε για το θέμα πριν ξεκινήσετε:   https://wwf.panda.org/projects/one_planet_cities/Schülertainable_mobility/   https://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/07/10/sustainable-mobility-for-the-21st-century Εναλλακτικά: τα παιδιά μπορούν να προετοιμάσουν τις προβληματικές πτυχές της διαδρομής τους προς το σχολείο ως εργασία. Στο σπίτι και διαδικτυακά: τα παιδιά ρωτούν την οικογένεια και τους φίλους τους πώς ήταν η κίνηση στο παρελθόν (πώς κυκλοφορούσαν οι παππούδες και οι γονείς; Ποιος ήταν ο όγκος κυκλοφορίας; Πως ήταν η κινητικότητα στην καθημερινή ζωή ή στις διακοπές;) και πώς έχει αλλάξει μέχρι σήμερα; Θα πρέπει να εντοπίσουν τα κοινά σημεία, τα χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα (τι επιπτώσεις έχει αυτό στο περιβάλλον και την κοινωνία;). Τα αποτελέσματα μπορούν να παρουσιαστούν διαδικτυακά και να συζητηθούν στη συνέχεια.
Συγγραφέας Katrin Christl, Jennifer Skurka, με βάση μια ιδέα του www.umwelt-im-unterricht.de (CC-BY-SA)
Πολυμέσα

Επιπλέον υλικό-Ευελιξία

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου

Πίσω στο εκπαιδευτικό υλικό