Održiva mobilnost

Dob 9-11
Vrijednosti Etičke i društvene
Lokacija Učionica
Tema Fleksibilnost
Pregled Djeca kritički propituju vlastito ponašanje u prometu s obzirom na okoliš i razvijaju alternativne strategije ponašanja koje pomažu u očuvanju prirode.
Ciljevi učenja Razvijanje osnovnih obilježja vlastitog i tuđeg korištenja prijevoznih sredstava Razmišljanje o vlastitoj i tuđoj mobilnosti Prepoznavanje ekoloških problema uzrokovanih prekomjernom upotrebom osobnih automobila Razvijanje fleksibilnosti u pogledu alternativnih, održivih strategija mobilnosti ( Pronađite alternativu automobilima)
Razvoj vještina Argumentacija i obrazlaganje Samorefleksija Kritičko mišljenje Vještine čitanja
Metoda Identifikacija problema, rasprava, grupni rad
Materijali Lokalna karta grada ili ulica (tiskana Google karata; najmanje format A3), tiskane karte grada s Google karata (treba odgovarati lokalnoj karti grada; za grupni rad), ploča, tekstovi i slike (tiskano; pogledajte „Dodatni materijali“), kemijske u boji, bojice ili markeri (za označavanje mjesta na karti grada)
Od pripreme do provedbe
Korak 1: Identifikacija problema
Pokažite djeci sliku (ili nekoliko slika) zakrčene ceste. Možete koristiti slike koje se nalaze u dodatnim materijalima ili pronaći vlastite, npr.  https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/bilder/verkehrsentwicklung-probleme-und-loesungen/ . Neka djeca navedu negativne aspekte na slici/slikama (npr. ispušni plinovi, prometna buka, previše automobila, gotovo da nema javnog prijevoza). Sve odgovore možete napisati na ploču i zajedno razmisliti jesu li upoznati sa sličnim situacijama u prometu, na primjer na putu do škole.
Primjer pitanja:
●       Možete li se sjetiti mjesta na putu do škole na kojima morate biti posebno oprezni?
●       Zašto tamo morate biti oprezni?
Dodatna pitanja:
●       Postoje li biciklističke staze?
●       Ima li velikih gužvi?
●       Morate li prelaziti ulice s gustim prometom?
●       Je li nogostup blokiran zbog parkiranih automobila?
●       Koliko često vozi autobus? Je li pun?
Neka navedu određena mjesta i rute. Stavite kartu grada na vidljivo mjesto (npr. ploču) i vi ili djeca označite različitim bojama na karti navedena mjesta i rute.
Korak 2: Rasprava
U sljedećem koraku neka djeca imenuju prijevozna sredstva koja poznaju i zamolite ih da ih procjene. Napišite njihove odgovore na ploču. Možete postaviti sljedeća pitanja:
●       Koja nisu ekološki prihvatljivi i zašto ?
●       Što je ekološki prihvatljivo prijevozno sredstvo i zašto ?
●       Kako prijevozna sredstva utječu na zdravlje i okoliš?
●       Koja zauzimaju najviše prostora?
●       Koja se brzo kreću?
●       Koja mogu prevesti više ljudi odjednom?
Možete dodati sljedeće:
●       Sva prijevozna sredstva imaju prednosti i nedostatke
●       Nabrojite nedostatke osobnih automobila: emisije stakleničkih plinova i štetnih ispušnih plinova koji dugoročno štete okolišu i zdravlju, buka, golemi zahtjevi za prostorom, velike količine energije i materijala potrebnih u proizvodnji.
●       Naglasite pozitivnu ekološku ravnotežu javnog prijevoza
●       Kombinacija prijevoznih sredstava, npr. autobusa i bicikla
Korak 3: Grupni rad
Podijelite tiskane Google karte grada. Djeca trebaju raditi u grupama (od max. 4 ili 5 djece) i pronaći moguća rješenja za mjesta i rute označene na karti grada. Cilj je pronaći puteve do škole s alternativnim prijevoznim sredstvima.
Koristeći informativne tekstove sa slikama (pogledajte „Dodatni materijali“), trebaju raspravljati, analizirati i u grupama odlučivati o mogućim alternativama koje bi im omogućile kretanje bez automobila. Dodijelite svakoj grupi drugu rutu.
Predložene alternative mogu sami nacrtati na karti grada. Nakon toga svaka grupa iznosi svoje rješenje, nakon čega slijedi rasprava o tome koja bi rješenja bila izvediva.
Korak 4: Refleksija
Djeca razmišljaju o tome koliko bi bila spremna mijenjati navike kada bi, na primjer, na putu do škole postojale ekološki prihvatljivije alternative.
Trebali bi prepoznati kako vlastito ponašanje može doprinijeti održivijoj mobilnosti, većoj zaštiti okoliša i zdravlja.
Savjeti Dodatni materijali Kako primijeniti online? Što raditi kod kuće?
Što trebate znati o temi prije početka aktivnosti:
https://wwf.panda.org/projects/one_planet_cities/sustainable_mobility/
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/07/10/sustainable-mobility-for-the-21st-century
Alternativa: djeca mogu pripremiti problematične aspekte svog puta do škole kao domaću zadaću.
Kod kuće i na internetu: djeca pitaju svoju obitelj i prijatelje kako se promet odvijao (Kako su se kretali bake, djedovi i roditelji? Obim prometa? Mobilnost u svakodnevnom životu ili na odmoru?) i kako se mijenjao do danas; trebaju razraditi preklapanja, karakteristike te prednosti i nedostatke (Kako to utječe na okoliš i društvo?); rezultati se mogu prezentirati online i o njima se može naknadno raspravlja.
Autor Katrin Christl, Jennifer Skurka, prema ideji www.umwelt-im-unterricht.de (CC-BY-SA)
Mediji

Dodatni materijali_Slike i radni list

Preuzimanje datoteke Preuzimanje datoteke

Povratak na obrazovne materijale