Πώς προστατεύουμε τον κόσμο μας από το πλαστικό;

Ηλικία 9-11
Αξία Περιβαλλοντικές Αξίες
Τοποθεσία Εσωτερικός χώρος
Θέμα Προστασία του περιβάλλοντος
Επισκόπηση Η Γερμανία θεωρείται ο παγκόσμιος πρωταθλητής στην ανακύκλωση, αλλά ταυτόχρονα είναι και ο μεγαλύτερος παραγωγός απορριμμάτων συσκευασίας και ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς απορριμμάτων στην Ευρώπη (βλ. EP 2018). Υπάρχει επείγουσα ανάγκη ανάληψης δράσης παγκοσμίως όσον αφορά στην παραγωγή και κατανάλωση πλαστικού, επειδή οι ωκεανοί είναι γεμάτοι πλαστικά απορρίμματα, τα οποία αφενός βλάπτουν τα έμβια πλάσματα μέσα και γύρω από τη θάλασσα και αφετέρου απελευθερώνουν τοξικά και ορμονικά δραστικά συστατικά σε αποδομημένη μορφή, τα οποία δεν αποσυντίθενται πλήρως και, στη συνέχεια, παραμένουν στη θάλασσα ως μικροσωματίδια ή μικροπλαστικά - με καταστροφικές συνέπειες για τους οργανισμούς που ζουν εκεί.
Διδακτικοί στόχοι • Να γνωρίζουν τα παιδιά τον κίνδυνο των πλαστικών απορριμμάτων στους ωκεανούς. • Να περιγράφουν τα παιδιά τρόπους με τους οποίους τα πλαστικά απορρίμματα εισέρχονται στους ωκεανούς. • Να περιγράφουν τα παιδιά τις δυνατότητες να αναλάβουν δράση κατά των πλαστικών απορριμμάτων.
Δεξιότητες • Ενσυναίσθηση, αλληλεγγύη προς τους μειονεκτούντες • Κίνητρο για δράση • Ικανότητα σκέψης για τις ίδιες ενέργειες
Μέθοδος Κάθισμα σε κύκλο, ομαδικό παζλ, ατομική εργασία
Υλικά Πλαστικά αντικείμενα, εκτυπωμένο κείμενο της Greenpeace, ομαδικές εργασίες εκτυπωμένες σε φύλλα
Οδηγίες
    Βήμα 1: Εισαγωγή/Διάλογος

Αφού καθίσετε σχηματίζοντας έναν κύκλο, ο εκπαιδευτής απλώνει διάφορα πλαστικά αντικείμενα στο κέντρο. Τα παιδιά πρώτα παρατηρούν προσεκτικά ποια αντικείμενα είναι τοποθετημένα. Στη συνέχεια, περιγράφουν τα αντικείμενα και τι κοινό έχουν (πλαστικό υλικό). Τα παιδιά εισάγονται στο σημερινό θέμα του μαθήματος από τον συντονιστή, για παράδειγμα: Πώς προστατεύουμε τον κόσμο μας από το πλαστικό; Ο εκπαιδευτής γράφει τον τίτλο στον πίνακα (περίπου 15 λεπτά).
    Βήμα 2: Επεξεργασία/ομαδικό παζλ.

Ο εκπαιδευτής προσκομίζει μια ιστορία. Διαβάζει την ιστορία στα παιδιά ενώ ακόμα κάθονται σε κύκλο. >Διαφορετικά ορισμένα μέρη της ιστορίας μπορούν να διαβαστούν ενώπιον της τάξης από έναν εκπαιδευόμενο. Ο εκπαιδευτής εξηγεί ότι η τάξη θα διαχωριστεί σε ομάδες Α και Β. Θα πρέπει πρώτα να διαβάσουν το κείμενο ξεχωριστά, να επεξεργαστούν τις ερωτήσεις και να σημειώσουν τα αντίστοιχα αποσπάσματα (περίπου 25 λεπτά).
Ερωτήσεις για την Ομάδα Α:
-Στην ιστορία αναφέρονται κάποια πλαστικά αντικείμενα. Καταγράψτε 5!
-Η Σάρα εξήγησε στη Σόφι και στον Μάτι πώς μπορούν να αποφευχθούν τα πλαστικά απορρίμματα στον ωκεανό. Σημειώστε τα κατάλληλα αποσπάσματα στο κείμενο! Καταγράψτε 2 πιθανότητες!
Ερωτήσεις για την Ομάδα Β:
-Στην ιστορία αναφέρονται κάποια πλαστικά αντικείμενα. Καταγράψτε 5!
-Η Σάρα εξήγησε στη Σόφι και στον Μάτι πώς τα πλαστικά απορρίμματα εισέρχονται στη θάλασσα. Σημειώστε τα κατάλληλα αποσπάσματα στο κείμενο! Καταγράψτε 2 πιθανούς τρόπους!
Μετά την ατομική εργασία, τα παιδιά συγκεντρώνονται στις ομάδες τους και συγκρίνουν τα αποτελέσματά τους (περίπου 10 λεπτά). Αφού συγκριθούν τα αποτελέσματα, τα παιδιά διαμορφώνουν ομάδες ειδικών. Ένα παιδί από την ομάδα Α αποτελεί ζευγάρι με ένα παιδί από την ομάδα Β. Τα παιδιά εξηγούν μεταξύ τους τα αποτελέσματά τους από τη δεύτερη εργασία και σημειώνουν τα αποσπάσματα του κειμένου που σημειώθηκαν από την άλλη ομάδα.
    Βήμα 3: Αναστοχασμός/μετωπική διδασκαλία

Στην ολομέλεια συζητούνται σύντομα τα αποτελέσματα από την ομαδική εργασία. Μπορούν τώρα να συλλεχθούν και να καταγραφούν στον πίνακα περαιτέρω ιδέες για τη διαχείριση του πλαστικού. Οι ακόλουθες ερωτήσεις μπορούν να τεθούν ως ερέθισμα:
-Πότε συναντώ το πλαστικό στην καθημερινότητα; Όταν παίζω, όταν μαγειρεύω/τρώω...;
-Τι κάνω με τα πλαστικά αντικείμενα; Τα πετώ αμέσως; Μερικές φορές τα κρατώ περισσότερο;
-Πετώ πλαστικά, οργανικά και χάρτινα απορρίμματα στον ίδιο κάδο;
-Τι μπορώ να κάνω για να χρησιμοποιήσω το πλαστικό με υπευθυνότητα;
Συμβουλές Επιπρόσθετο υλικό Πώς να εφαρμόσετε διαδικτυακά; Τι να κάνετε στο σπίτι; Αυτό το πλάνο μαθήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για μαθήματα έργων: Συλλογή πλαστικών απορριμμάτων στην αυλή του σχολείου.
Εναλλακτικές λύσεις για διαδικτυακά μαθήματα:
-Παράδοση μέσω βιντεοκλήσης (Zoom, ομάδες ή άλλα παρόμοια).
-Οι εικόνες των αντικειμένων παρουσιάζονται στην εισαγωγή
-Οι ομάδες αποστέλλονται σε δωμάτια συνεργασίας
-Κατά τη διάρκεια του αναστοχασμού, μπορεί να δημιουργηθεί μια εικόνα μέσω της κοινής χρήσης οθόνης χρησιμοποιώντας το Flinga (https://flinga.fi/)
Συγγραφέας Jennifer Skurka, Katrin Christl after an idea of Greenpeace
Πολυμέσα

Επιπλέον υλικό

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου

Πίσω στο εκπαιδευτικό υλικό