ELVE

Environmental Learning based on Values Education from Early Childhood

O projektu ELVE

Svatko bi trebao biti svjestan štete koju nanosimo našem planetu: ono što se događa u jednom njegovom dijelu utječe na cijeli svijet. Današnji ozbiljni problemi mogu se smanjiti ili riješiti započinjanjem obrazovanja o pitanjima održivosti i okoliša od najranije dobi. U tom je kontekstu nastavno osoblje izravno odgovorno za obrazovanje naše djece. Orijentalna poslovica kaže:

Ako želite prosperitet godinu dana, zasadite malo riže. Ako želite prosperitet deset godina, posadite drveće. Ali ako doista želite prosperitet cijeli život, dajte obrazovanje novim generacijama.

S ciljem cjeloživotnog prosperiteta, obrazovanje o okolišu pomaže učenicima da shvate kako njihove odluke i postupci utječu na okoliš, gradi znanje i vještine potrebne za rješavanje složenih okolišnih problema, kao i načine na koje možemo poduzeti mjere za očuvanje našeg okoliša za buduće generacije.

Fokus projekta

Projekt se fokusira na održivo obrazovanje od ranog djetinjstva, jer učenje započinje i prije nego što škola započne. Rani odgoj i obrazovanje (Early Childhood Education and Care – ECEC) temelj su cjeloživotnog učenja i sva mala djeca do osnovnoškolskog obrazovanja imaju pravo na to. Projekt je namijenjen odgajateljima, učiteljima osnovnog obrazovanja i pedagoškim koordinatorima uključenim u rad s djecom u vrtiću i osnovnim školama.

Neizravna ciljana publika su djeca u dobi od 3 do 6 i 7 do 11 godina, škole i druge obrazovne institucije, stručnjaci u području obrazovanja za okoliš i vrijednosnog obrazovanja, organizacije i udruge stručnjaka, donositelji politika i donositelji odluka poput regionalnih / nacionalnih vlasti i široj javnosti, da podignu svoju svijest o važnosti obrazovanja o okolišu i vrijednostima počevši od ranog djetinjstva kao ključa za izgradnju boljeg svijeta za život.

Ciljevi projekta

ELVE je dizajniran na temelju logičnog okvira u kojem će se planirani ciljevi postići određenim aktivnostima koje će dovesti do rezultata.
Ciljevi projekta:

  • Provođenje transnacionalnog kurikuluma za ECEC odgajatelje i učitelje osnovnog obrazovanja;
  • Dizajniranje inovativnih otvorenih obrazovnih resursa (OER) koji razvijaju i promiču inovativne pristupe učenju za ECEC odgajatelje i učitelje u osnovnoj školi;
  • Izrada priručnika za ECEC odgajatelje i učitelje u osnovnim školama koji jasno objašnjava predloženi model učenja o okolišu temeljenog na obrazovanju o vrijednostima;
  • Stvaranje inovativnog središta znanja za informiranje, prijenos i preuzimanje OER materijala;
  • Promicanje razvoja mreže ELVE radi povećanja dometa projekta i podizanja svijesti o korištenju ekoloških i inkluzivnih pristupa u vrtićima i osnovnim školama koji podržavaju postizanje ciljeva održivog razvoja

Konzorcij

Konzorcij ELVE čini 6 projektnih partnera iz 5 različitih zemalja Europske uključujući Svjetsku asocijaciju za rano djetinjstvo, sveučilišta, centre i udruge za obrazovanje, istraživanje i razvoj te mala i srednja poduzeća. ELVE je u potpunosti usklađen s prioritetima i ciljevima ERASMUS + poziva za strateška partnerstva u obrazovanju, koji predviđa usavršavanje i pružanje transverzalnih vještina za odgajatelje i učitelje dobnih skupina djece 3-6 i 7-11 godina, pružajući pristup otvorenim obrazovnim resursima na temelju informacijskih i komunikacijskih tehnologija, povezujući kontinuirano obrazovanje i osposobljavanje i provođenje kampanje podizanja svijesti.

Projektni partneri

Kontakt

Ako želite stupiti u kontakt, upotrijebite naš obrazac za kontakt ili nam pošaljite e-mail.

Obrazac za kontakt

Pretraživanje