Projektni partneri

Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE)

waece.org
elvira@ameiwaece.org

Svjetsko udruženje edukatora u ranom djetinjstvu rođeno je kao rezultat sastanaka stručnjaka iz različitih zemalja tijekom Prve međunarodne konferencije o ranom odgoju i obrazovanju koja je održana 1991. godine u Vitoriji u Španjolskoj. Tijekom ovog sastanka postala je očita potreba za kontaktima i razmjenom iskustava među edukatorima širom svijeta. Stručnjaci u obrazovanju od ranog djetinjstva, koji su se tamo sastali, došli su do zaključka da iako već postoji nekoliko međunarodnih organizacija kojima su obrazovanje ili siromašna djeca bili osnovni cilj, nije bilo organizacija koje je učinkovito podržavale edukatore u njegovom svakodnevnom radu te je postala jasna potreba za ovakvom vrstom podrške.
U vrijeme osnivanja, ovo su bili osnovni ciljevi udruge:
• Omogućiti svakom djetetu mlađem od šest godina da ostvari svoje pravo na uslugu ranog odgoja i obrazovanja, da u potpunosti razvije svoje sposobnosti, osobne kriterije, moralnu i društvenu odgovornost, u skladu s člankom 7. UN-ove Deklaracije o pravima djeteta.
• Pružiti članovima WAECE-a što više informacija i obuke o trendovima i najnovijim istraživačkim radovima na polju ranog obrazovanja.
• Pomoći edukatorima iz cijelog svijeta da uspostave međusobne kontakte.
• Osvijestiti međunarodnu zajednicu o važnosti ove dobne skupine.

Podzakonski akti Udruge odobreni su 20. svibnja 1992. godine, a Udruga je registrirana kao pokret za pedagošku adaptaciju ranog djetinjstva u Ministarstvu obrazovanja Španjolske, gdje je i osnovano sjedište.

Top


CSI – Centre for Social Innovation Ltd.

csicy.com
katerina@csicy.com

Centar za socijalne inovacije (CSI) organizacija je za istraživanje i razvoj koja se fokusira na poticanje socijalnih inovacija koje mogu donijeti pozitivne promjene na lokalnim, nacionalnim, regionalnim i globalnim razinama. Te razine uključuju, ali nisu ograničeni na vlade, lokalne administrativne agencije, neprofitne agencije, komercijalne jedinice i obrazovne institucije. CSI tim čine nepristrani, potpuno opremljeni istraživači, edukatori, treneri, poduzetnici, voditelji projekata i stručnjaci za informacijske tehnologije. CSI obuhvaća sposobnost i kapacitet prepoznavanja socijalnih potreba, dizajniranja i provođenja prilagođenih inicijativa i projekata te osiguravanja održivog rasta. Područja stručnosti CSI tima su na poljima tradicionalnog obrazovanja i e-učenja, poduzetništva, start-upova, inovacija, kreativnosti, pregovora, IP savjetodavnih usluga, društvene odgovornosti, poslovnih savjetodavnih rješenja, analize podataka, informacijskih tehnologija, upravljanja projektima, usluge procjene projekata, validacija proizvoda, obuka i računalno igranje. CSI crpi znanje i vještine iz svoje široke globalne mreže koja uključuje akademske institucije, IT tvrtke, javne službe, međunarodne organizacije, novoosnovana poduzeća i javne usluge.

Top


Innovation in Learning Institute (ILI)

https://ili.fau.de
info@ili.fau.de

Institut za inovacije u učenju  (ILI) je institut za znanstvena istraživanja i centar za e-učenje na Sveučilištu Friedrich-Alexander-Erlangen-Nuremberg (FAU) u sklopu Filozofskog fakulteta. Interdisciplinarni tim od oko 30 znanstvenika na polju humanističkih i tehnoloških znanosti istražuje i razvija digitalne, medijski podržane metode učenja za ljude svih dobnih skupina, od školske djece do starijih. Zajedno s velikom mrežom europskih i nacionalnih partnera ILI realizira relevantne projekte i nudi usluge, savjetovanje i prijenos znanja.

Top


Innovation Training Center, S.L.

innovationtc.es
barenas@inovationtc.es

Inovation Training Center (ITC) je organizacija za obrazovanje i savjetovanje sa sjedištem u Palma de Mallorci koja nudi širok spektar usluga u vezi s inovativnim materijalima za promicanje inovacija u učenju, podučavanju, mentorstvu i podršci organizacijama za osposobljavanje i obrazovanje. Sjedište nam je u PARC BIT-u (ParcBit, Parc balear d’innovació tecnològica, http://www.parcbit.es/), parku za promicanje inovacija i obuke u ICT-u za djecu i mlade, odrasle, migrante, tvrtke i mala i srednja poduzeća. Naša konsolidacija i iskustvo omogućili su nam da stvorimo vlastiti odjel za istraživanje i razvoj za razvoj i provedbu vlastitih tehnoloških i inovacijskih projekata. Na polju obrazovanja u ranom djetinjstvu radimo od 2015 godine. Naš interdisciplinarni tim od 4 stručnjaka sudjelovao je i upravljao širokim spektrom projekata istraživanja i razvoja te je izgradio intenzivno mrežno iskustvo s raznim privatnim i javnim organizacijama: vladinim institucijama, tehnološkim centrima i javnim istraživačkim organizacije na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini.

Top


Petit Philosophy (Udruga Mala filozofija)

petit-philosophy.com
marijakragic1@gmail.com

Mala filozofija je nevladina organizacija specijalizirana za razvoj različitih obrazovnih materijala temeljenih na kritičkom mišljenju. Jedan od glavnih ciljeva naše Udruge je promicanje i provođenje kritičkog mišljenja u formalnom i neformalnom obrazovanju. Također, potičemo, promičemo i razvijamo kritičko mišljenje kod djece, mladih i odraslih putem argumentacije i komunikacijskih vještina. Potičemo neformalno obrazovanje kako bi pružili inovativne i dostupne načine učenja, promičemo i razvijamo volontiranje i međunarodnu suradnju nevladinih organizacija i drugih institucija te podižemo razinu svijesti o potrebi primjene filozofije u praksi u razvoju civilnog društva. Da bismo postigli svoje ciljeve, organiziramo seminare, predavanja, konferencije i javne tribine iz područja obrazovanja, filozofije s djecom i kritičkog mišljenja. Potičemo aktivizma u lokalnoj zajednici, promičemo građanske inicijative te informiramo pojedince i grupe o mogućnostima stvaranje građanskih inicijativa i ostvarivanja zajedničkog interesa kroz nevladine organizacije.

Top


STePS SRL

stepseurope.it
pgsola@icloud.com
spokorny@stepseurope.it

STePS je osnovan 2013. godine i djeluje u Bologni. STEPS se oslanja na vještine 6 stručnjaka s velikim iskustvom u području europskih programa koji pokrivaju obrazovanje i osposobljavanje (Program cjeloživotnog učenja, Erasmus +, FP7, H2020, Tempus, Interreg, itd.). STePS djeluje, na nacionalnoj i međunarodnoj razini, na promicanju obrazovnih istraživanja te promišljanju i preispitivanju tradicionalnih pristupa učenju (uključujući neformalno i informalno učenje). Aktivnosti su usmjerene na zajednički razvoj inovativnih resursa za usavršavanje usklađenih s najvažnijim pedagoškim problemima. STePS razrađuje i upravlja projektima usmjerenim na potražnju s ciljem osnaživanja pojedinaca kroz personalizirane, suradničke i participativne oblike učenja. STePS ima veliko iskustvo u obrazovnim projektima koji njeguju pluralističku, demokratsku i održivu zajednicu. STePS redovito promovira i sudjeluje u projektima za profesionalni razvoj učitelja i nastavnika te je povezan je s međunarodnim mrežama, kao i s pojedinim kulturnim i obrazovnim institucijama. Obrazovanje se izvodi na razne načine: zajednice za učenje, programi e-učenja, radionice, piloti i studijski posjeti. STePS je često bio uključen u procjenu i ocjenu upravljanja kvalitetom projekta, razvijajući široku stručnost u ocjenjivanju, pedagoškom razvoju i planu valorizacije.

Top

Kontakt

Ako želite stupiti u kontakt, upotrijebite naš obrazac za kontakt ili nam pošaljite e-mail.

Obrazac za kontakt

Pretraživanje