Θέλω να γίνω επιστήμονας

Ηλικία 9-11
Αξία Περιβαλλοντικές Αξίες
Τοποθεσία Εσωτερικός χώρος
Θέμα Επιστήμη και Περιβάλλον
Επισκόπηση Η επιστήμη είναι απαραίτητη για την κατανόηση του πώς λειτουργεί ο κόσμος μας. Αλλά αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο για τη διατήρηση και την προστασία του περιβάλλοντος γύρω μας. Το πιο σημαντικό εργαλείο που χρησιμοποιείται στην επιστήμη είναι η παρατήρηση μέσω πειράματος που οδηγεί στην ανάλυση και το συμπέρασμα. Οι δεξιότητες παρατήρησης και ανάλυσης οδηγούν στις διαδικασίες κριτικής σκέψης και λήψης αποφάσεων. Η πειραματική φάση της επιστήμης μπορεί συχνά να πυροδοτήσει τη δημιουργική σκέψη καθώς συχνά αμφισβητεί τι άλλο μπορεί να γίνει ή να γίνει διαφορετικά. Αυτές είναι απαραίτητες δεξιότητες για να διαμορφώσουν τα παιδιά τη δική τους σκέψη και να κατανοήσουν τον κόσμο στον οποίο ζουν.
Διδακτικοί στόχοι Να παρατηρήσουν, να αναλύσουν και να συγκρίνουν τα αποτελέσματα του επιστημονικού πειράματος σχετικά με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η οικολογική καταστροφή στο περιβάλλον.
Δεξιότητες Δεξιότητες παρατήρησης - Δεξιότητες ανάλυσης - Δεξιότητες κριτικής και δημιουργικής σκέψης - Επικοινωνιακές δεξιότητες
Μέθοδος Επιστημονικό πείραμα
Υλικά Υλικά που απαιτούνται για κάθε ομάδα/επιστημονική ομάδα: Μεγάλο γυάλινο ή πλαστικό δοχείο (για παράδειγμα γυάλινη φόρμα για κέικ) / Πηλός / Χαρτοπετσέτα / Νερό / Μαγειρικό λάδι / Μικρό ζωάκι παιχνίδι (για παράδειγμα παπάκι μπάνιου) / Τουλουπάνι / Σαπούνι για τα πιάτα / Κουτάλι / Στυλό και χαρτί ή σημειωματάριο
Οδηγίες ❖    Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά είναι άνετα και χαλαρά ενώ κάθονται σχηματίζοντας έναν κύκλο.
❖    Εάν δεν γνωρίζετε τα παιδιά με τα οποία εργάζεστε, ξεκινήστε το εργαστήριο παρουσιάζοντας τον εαυτό σας και γνωρίστε τα παιδιά.
Ανακοινώστε στα παιδιά ότι σήμερα θα ασχοληθείτε με ένα πείραμα σχετικά με την περιβαλλοντική ρύπανση και τι μπορεί να κάνει η επιστήμη για να βοηθήσει στην πρόληψη των οικολογικών καταστροφών.
Πριν από το πείραμα ξεκινήστε μια συζήτηση με τα παιδιά με τη βοήθεια των παρακάτω ερωτήσεων:
❖    Τι είναι η ρύπανση του περιβάλλοντος και μπορείτε να αναφέρετε μερικά παραδείγματα;
❖    Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ρύπανσης και της οικολογικής καταστροφής;
❖    Τι συμβαίνει όταν το πετρέλαιο χυθεί στη θάλασσα;
❖    Ποια είδη μπορούν να επηρεαστούν και πώς;
❖    Μπορούν τα πουλιά να πετάξουν ή να κολυμπήσουν εάν τα φτερά τους είναι καλυμμένα με πετρέλαιο; Οι θαλάσσιες χελώνες και τα καβούρια μπορούν να κινηθούν ή να κολυμπήσουν;
❖    Τι γίνεται με τη χλωρίδα και την πανίδα στην ακτογραμμή;
❖    Μπορούν τα πουλιά και άλλα είδη να φωλιάσουν στην ακτογραμμή που είναι καλυμμένη με πετρέλαιο;
❖    Τι γίνεται με τα ψάρια;
❖    Μπορεί το πετρέλαιο να πάρει φωτιά ενώ επιπλέει στη θάλασσα;
Για να παρακινήσετε τη συζήτηση και να κατανοήσουν τα παιδιά τις συνέπειες μιας οικολογικής καταστροφής, χρησιμοποιήστε εικόνες πετρελαιοκηλίδων από το Διαδίκτυο.
Μετά από τη συζήτηση, ανακοινώστε στα παιδιά ότι θα διεξάγουν ένα επιστημονικό πείραμα με χυμένο λάδι. Διαχωρίστε τα παιδιά σε ομάδες των 4 ή 5 για να συνεργαστούν και πείτε τους ότι τώρα είναι μια ομάδα επιστημόνων. Κάθε ομάδα μπορεί να δημιουργήσει ένα όνομα της επιστημονικής ομάδας.
Κάθε ομάδα πρέπει να τηρήσει επιστημονικές σημειώσεις παρατήρησης σε κάθε βήμα του πειράματος.
Διαχωρίστε το πείραμα στα ακόλουθα βήματα:
Βήμα 1:
Στη μεγάλη γυάλινη φόρμα για κέικ ή το πλαστικό δοχείο, δημιουργήστε το περιβάλλον σας από πηλό. Είναι σημαντικό να δημιουργήσετε έναν χώρο με γη (ακτογραμμή) και νερό στη μέση.
Βήμα 2:
Ρίξτε περίπου δύο κουταλιές της σούπας λάδι στο κέντρο του νερού και παρατηρήστε το λάδι για λίγα λεπτά.
●      Βυθίστηκε το λάδι ή επιπλέει στο νερό;
●      Το λάδι εξαπλώθηκε αργά στο νερό;
Βήμα 3:
Τοποθετήστε το ζωάκι παιχνίδι στη μέση της κηλίδας.
●      Παρατηρήστε πόσο γρήγορα το ζωάκι καλύπτεται με το λάδι.
●      Η κηλίδα αρχίζει να εξαπλώνεται ακόμη περισσότερο;
Βήμα 4:
Βγάλτε το ζωάκι σας από το δοχείο και τη φόρμα για να το ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
●      Είναι ακόμα λιπαρό και γλιστερό;
Καθαρίστε το ζωάκι σας με μια στεγνή χαρτοπετσέτα.
●      Σημειώστε εάν είναι ακόμα λιπαρό ή όχι.
Πλύνετε το ζωάκι σας με σαπούνι και στεγνώστε το ξανά με μια χαρτοπετσέτα.
●      Σημειώστε εάν είναι καθαρό τώρα ή πόσο καθαρότερο είναι από τα προηγούμενα βήματα.
Βήμα 5:
Τώρα επιστρέψτε στο δοχείο σας. Πάρτε ένα τουλουπάνι και προσπαθήστε να απορροφήσετε το λάδι από το νερό.
●      Το ύφασμα απορρόφησε όλο το λάδι που χύθηκε ή λίγο από αυτό;
●      Προώθησε το ύφασμα το λάδι ακόμα περισσότερο προς την ακτογραμμή;
Βήμα 6:
Πάρτε ένα κουτάλι και προσπαθήστε να αφαιρέσετε το λάδι από το νερό.
●      Το λάδι κινούταν κατά μήκος του νερού όταν προσπαθήσατε να το αφαιρέσετε;
●      Εξαπλώθηκε ακόμη περισσότερο σε όλο το δοχείο;
Βήμα 7:
Χρησιμοποιήστε σαπούνι για τα πιάτα για να καθαρίσετε το λάδι στην ακτογραμμή και το νερό.
●      Πόσο σαπούνι χρησιμοποιήσατε;
●      Πόσο αποτελεσματικό ήταν το σαπούνι στον καθαρισμό του λαδιού;
Βήμα 8:
Εάν υπάρχει ακόμα λάδι στο δοχείο, ζητήστε από τα παιδιά να βρουν ιδέες για το τι άλλο θα μπορούσαν να δοκιμάσουν για να το καθαρίσουν.
Υπενθυμίστε τους να τηρήσουν σημειώσεις.
Μετά το πείραμα, ζητήστε από κάθε ομάδα να συνοψίσει τις σημειώσεις της και να εξάγει ένα συμπέρασμα με τη βοήθεια των παρακάτω ερωτήσεων:
-        Χρειάστηκε πολύς χρόνος για να καθαριστεί το ζωάκι από το λάδι;
-        Ποια μέθοδος ήταν η καλύτερη για την αφαίρεση του λαδιού;
-        Ποια ήταν η λιγότερο αποτελεσματική και γιατί;
-        Μόνο μία μέθοδος θα μπορούσε να αφαιρέσει το λάδι ή χρειάζεστε συνδυασμό όλων αυτών (απορρόφηση-αφαίρεση-καθαρισμός);
-        Έχετε μάθει κάτι παρατηρώντας και σημειώνοντας; Τι είναι αυτό;
-        Είναι και το σαπούνι χημική ουσία και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στο περιβάλλον;
Συγκρίνετε τις απαντήσεις κάθε ομάδας και ρωτήστε τους για τα παρόμοια και τα διαφορετικά συμπεράσματά τους.
Ρωτήστε τα παιδιά μετά το πείραμα εάν σκέφτονται διαφορετικά τις συνέπειες των οικολογικών καταστροφών που συζητήσατε στην αρχή του εργαστηρίου.
Χρειαζόμαστε την επιστήμη για να μας βοηθήσει να αποτρέψουμε ή να μειώσουμε τις συνέπειες μιας περιβαλλοντικής καταστροφής;
Συμβουλές Επιπρόσθετο υλικό Πώς να εφαρμόσετε διαδικτυακά; Τι να κάνετε στο σπίτι; Εάν υλοποιείτε αυτό το εργαστήριο διαδικτυακά, τότε κάθε παιδί μπορεί να κάνει ένα πείραμα στο σπίτι.
Ακόμη περισσότερο, αντί να τηρούν σημειώσεις κατά τη διάρκεια του πειράματος, μπορούν να φτιάξουν ένα επιστημονικό ιστολόγιο με βίντεο και να το κοινοποιήσουν στην υπόλοιπη ομάδα μετά από μια εβδομάδα.
Το επιστημονικό ιστολόγιο με βίντεο μπορεί να εφαρμοστεί για δραστηριότητες στην τάξη ή στο σπίτι.
Συγγραφέας Marija Kragić, Ivana Kragić
Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου

Πίσω στο εκπαιδευτικό υλικό